ŽSR, Zavedenie ERTMS v úseku Bratislava - Žilina - Čadca št.hr.SR/ČR

ŽSR, Implementácia GSM-R do site ŽSR.V rámci II. stavby bol vybudovaný líniový rádio - dispečerský dorozumievací systém GSM-R (Global System for Mobile Communications - Railway) a k nemu prislúchajúca infraštruktúra, ktorá zabezpečí mobilnú telekomunikačnú a dátovú komunikáciu pre potreby železničnej prevádzky na úseku Bratislava – Žilina – Čadca – štátna hranica SR/ČR. Dodávka závesných káblov TKF ADSS 48 LTC do náročného prostredia v množstve cca 90 km, špeciálnych závesných komponentov Ribe  a pasívneho systému optickej infraštruktúry ACE.

Diaľnica D1

Úsek Fričovce – Svinia Vybudovaním tohto úseku diaľnice sa odkloní všetka tranzitná doprava z cesty I/18, ktorá prechádza stredom piatich obcí. Úsek končí v križovatke Svinia, kde sa napája na úsek D1 Svinia – Prešov, západ. II. úsek Jánovce – Jabloňov Stavba sa napája na predchádzajúci úsek pred križovatkou Levoča z južnej strany mesta Levoča. Pod úpätím vrchu Šibenik vstupuje do rovnomenného tunela. Úsek končí priamo napojením na ďalší úsek D1 Jablonov – Studenec pri obci Nemešany. Kompletná dodávka  zemných chráničiek HDPE cca 120 km, deličov, zákrytových dosiek a iných komponentov. Dodávka optických káblov TKF LTC 24 v niekoľkých desiatkach kilometrov.

IBS SLOVNAFT, a.s. terminál Stožok

Terminál Stožok zabezpečujú príjem a skladovanie motorových palív (motorová nafta a automobilový benzín) do veľkokapacitného nádržového bloku a ich plnenie do železničných cisterien. V rámci rekonštrukcie boli dodané kompletné slaboprúdové technológie, optické káble TKF, štruktúrovaná kabeláž EFB, káblový manažment do náročného a nebezpečného prostredia výrobky PipeLife, Euro2000.

 

Sconto nábytok Bratislava

Nový obchodný dom  s nábytkom Sconto v priemyselnom parku Pharos  v Bratislave. Kompletná dodávka bez halogénových nízko dymivých a oheň retardujúcich chráničiek  PipeLife spĺňajúcich najprísnejšie normy pre výrobky LS0H, optickej a dátovej infraštruktúry od výrobcov TKF a EFB.

 

Tunelový komplex Blanka Praha

Najrozsiahlejšia podzemná stavba, najdlhší tunel v Českej republike a zároveň najdlhší mestský tunel v Európe. Pre riadiaci systém tunela sme dodali: Optické káble TKF v nehorľavom a bezhalogénovom prevedení, ochrannú rúrku AROT HFFR pre hlavný rozvod a optické komponenty E2000 pre ukončenie niekoľkých tisícov optických vlákien.

 

Letisko Václava Havla Praha

Na nové optické prepojenie a zokruhovanie riadiacich veží pre Štátny podnik Riadenie letovej prevádzky Českej republiky na Letisku Václava Havla sme dodali vysokokapacitné optické minikáble TKF LTMC. V rámci projektu bolo nainštalovaných niekoľko desiatok kilometrov optických káblov v najnáročnejších podmienkach.

 


Vysokorýchlostná optická sieť Pardubice, Lázně Bohdaneč

Metropolitná sieť v Pardubiciach a Lázních Bohdaneč je najväčšia optická sieť v regióne. Umožňuje okrem pripojenia vysokorýchlostného internetu tiež prístup k televíznemu vysielaniu. Počas výstavby tejto siete sme dodali desiatky kilometrov optických káblov TKF, ochranné HDPE rúrky a trubičky a optické príslušenstvo pre ukončovanie vlákien.

 

Letisko MR Štefánika - nový terminál A, B:

Výstavba nového terminálu bola rozdelená na dve etapy. Terminál A v roku 2008 a terminál B v roku 2012. Pre tento projekt sme dodali highend systém štruktúrovanej kabeláže INFRALAN, optické káble TKF a optické komponenty ECOFIBER na výstavbu optických trás a prípojov.

  

Jadrová elektráreň Mochovce - dostavba 3 a 4 blok:

Jeden z troch projektov jadrových elektrární, ktoré sa v súčasnosti realizujú v EÚ. Ide o najväčšiu súkromnú investíciu v histórii Slovenska. Naša spoločnosť pre túto stavbu dodala kompletnú optickú infraštruktúru spĺňajúcu najprísnejšie požiarne normy. Jedná sa o optické káble TKF HFFR v celkovom množstve viac ako sto kilometrov.

  

Rýchlostná cesta R1 Nitra:

Výstavba rýchlostnej cesty R1 Nitra - Banská Bystrica. Na výstavbe sa podieľalo viac ako 2700 pracovníkov, skoro 700 strojov a rovnaký počet dopravných prostriedkov. Naša spoločnosť pre tento projekt dodala kompletný káblovod zložený z rúrok PIPELIFE s vysokou kruhovou tuhosťou SN10. Celková dĺžka káblovoda je niekoľko desiatok kilometrov.Budova AZ TOWER Brno:

AZ TOWER je najvyššia budova v Českej republike. Má tridsať poschodí a rekordnú výšku 111 metrov. Stojí medzi ulicami Pražákova a Heršpická. Budovu navrhla Architektonická kancelária Burian - Křivink. Pre tento projekt sme realizovali dodávky úložného systému PIPELIFE v prevedení so zvýšenou požiarnou odolnosťou.