total solutions for network

icon Osadený s ECOFIBER ® ST pigtailami a adaptérmi s kovovým obalom, káblové vstupy pripravené pre PG16/M20

Pigtail: 12 x ST
Typ vlákna: 50/125μ
Adaptér: 12 x ST
Osadenie: ST Pigtaily na ST adaptéry
/product_images/1 LWL JPG/B/B70006_24.jpg
icon
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® ST pigtailami a adaptérmi s kovovým obalom, káblové vstupy pripravené pre PG16/M20

Pigtail: 24 x ST
Typ vlákna: 50/125μ
Adaptér: 24 x ST
Osadenie: ST Pigtaily na ST adaptéry
/product_images/1 LWL JPG/B/B70006_24.jpg
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® ST pigtailami a adaptérmi s kovovým obalom, káblové vstupy pripravené pre PG16/M20

Pigtail: 12 x ST
Typ vlákna: 62,5/125μ
Adaptér: 12 x ST
Osadenie: ST Pigtaily na ST adaptéry
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® ST pigtailami a adaptérmi s kovovým obalom, káblové vstupy pripravené pre PG16/M20

Pigtail: 24 x ST
Typ vlákna: 62,5/125μ
Adaptér: 24 x ST
Osadenie: ST Pigtaily na ST adaptéry
icon
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® ST pigtailami a adaptérmi s keramickým obalom, káblové vstupy pre PG16/M20

Pigtail: 6 x ST
Typ vlákna: 9/125μ
Adaptér: 6 x ST
Osadenie: ST Pigtaily na ST adaptéry
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® ST pigtailami a adaptérmi s keramickým obalom, káblové vstupy pre PG16/M20

Pigtail: 12 x ST
Typ vlákna: 9/125μ
Adaptér: 12 x ST
Osadenie: ST Pigtaily na ST adaptéry
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® ST pigtailami a adaptérmi s keramickým obalom, káblové vstupy pre PG16/M20

Pigtail: 24 x ST
Typ vlákna: 9/125μ
Adaptér: 24 x ST
Osadenie: ST Pigtaily na ST adaptéry
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® ST pigtailami a adaptérmi s kovovým obalom, káblové vstupy pripravené pre PG16/M20

Pigtail: 12 x ST
Typ vlákna: 50/125μ
Adaptér: 12 x ST
Osadenie: ST Pigtaily na ST adaptéry
/product_images/1 LWL JPG/B/B71006_24.jpg
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® ST pigtailami a adaptérmi s kovovým obalom, káblové vstupy pripravené pre PG16/M20

Pigtail: 24 x ST
Typ vlákna: 50/125μ
Adaptér: 24 x ST
Osadenie: ST Pigtaily na ST adaptéry
/product_images/1 LWL JPG/B/B71006_24.jpg
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® ST pigtailami a adaptérmi s kovovým obalom, káblové vstupy pripravené pre PG16/M20

Pigtail: 12 x ST
Typ vlákna: 62,5/125μ
Adaptér: 12 x ST
Osadenie: ST Pigtaily na ST adaptéry
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® ST pigtailami a adaptérmi s kovovým obalom, káblové vstupy pripravené pre PG16/M20

Pigtail: 24 x ST
Typ vlákna: 62,5/125μ
Adaptér: 24 x ST
Osadenie: ST Pigtaily na ST adaptéry
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® ST pigtailami a adaptérmi s keramickým obalom, káblové vstupy pre PG16/M20, 1 x optická kazeta

Pigtail: 6 x ST
Typ vlákna: 9/125μ
Adaptér: 6 x ST
Osadenie: ST Pigtaily na ST adaptéry
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® ST pigtailami a adaptérmi s keramickým obalom, káblové vstupy pre PG16/M20

Pigtail: 12 x ST
Typ vlákna: 9/125μ
Adaptér: 12 x ST
Osadenie: ST Pigtaily na ST adaptéry
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® ST pigtailami a adaptérmi s keramickým obalom, káblové vstupy pre PG16/M20

Pigtail: 24 x ST
Typ vlákna: 9/125μ
Adaptér: 24 x ST
Osadenie: ST Pigtaily na ST adaptéry
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® LC pigtailami a adaptérmi s kovovým obalom, káblové vstupy pre PG16/M20

Pigtail: 24 x LC
Typ vlákna: 50/125μ
Adaptér: 12 x LC Duplex
Osadenie: LC Pigtaily na LC adaptéry
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® LC pigtailami a adaptérmi s kovovým obalom, káblové vstupy pre PG16/M20

Pigtail: 48 x LC
Typ vlákna: 50/125μ
Adaptér: 24 x LC Duplex
Osadenie: LC Pigtaily na LC adaptéry
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® LC pigtailami a adaptérmi s kovovým obalom, káblové vstupy pre PG16/M20

Pigtail: 24 x LC
Typ vlákna: 62,5/125μ
Adaptér: 12 x LC Duplex
Osadenie: LC Pigtaily na LC adaptéry
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® LC pigtailami a adaptérmi s kovovým obalom, káblové vstupy pre PG16/M20

Pigtail: 48 x LC
Typ vlákna: 62,5/125μ
Adaptér: 24 x LC Duplex
Osadenie: LC Pigtaily na LC adaptéry
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® LC pigtailami a adaptérmi s keramickým obalom, káblové vstupy pre PG16/M20

Pigtail: 24 x LC
Typ vlákna: 9/125μ
Adaptér: 12 x LC Duplex
Osadenie: LC Pigtaily na LC adaptéry
icon
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® LC pigtailami a adaptérmi s keramickým obalom, káblové vstupy pre PG16/M20

Pigtail: 48 x LC
Typ vlákna: 9/125μ
Adaptér: 24 x LC Duplex
Osadenie: LC Pigtaily na LC adaptéry
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® LC pigtailami a adaptérmi s kovovým obalom, káblové vstupy pre PG16/M20

Pigtail: 24 x LC
Typ vlákna: 50/125μ
Adaptér: 12 x LC Duplex
Osadenie: LC Pigtaily na LC adaptéry
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® LC pigtailami a adaptérmi s kovovým obalom, káblové vstupy pre PG16/M20

Pigtail: 48 x LC
Typ vlákna: 50/125μ
Adaptér: 24 x LC Duplex
Osadenie: LC Pigtaily na LC adaptéry
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® LC pigtailami a adaptérmi s kovovým obalom, káblové vstupy pre PG16/M20

Pigtail: 24 x LC
Typ vlákna: 62,5/125μ
Adaptér: 12 x LC Duplex
Osadenie: LC Pigtaily na LC adaptéry
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® LC pigtailami a adaptérmi s kovovým obalom, káblové vstupy pre PG16/M20

Pigtail: 48 x LC
Typ vlákna: 62,5/125μ
Adaptér: 24 x LC Duplex
Osadenie: LC Pigtaily na LC adaptéry
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® LC pigtailami a adaptérmi s keramickým obalom, káblové vstupy pre PG16/M20

Pigtail: 24 x LC
Typ vlákna: 9/125μ
Adaptér: 12 x LC Duplex
Osadenie: LC Pigtaily na LC adaptéry
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® LC pigtailami a adaptérmi s keramickým obalom, káblové vstupy pre PG16/M20

Pigtail: 48 x LC
Typ vlákna: 9/125μ
Adaptér: 24 x LC Duplex
Osadenie: LC Pigtaily na LC adaptéry
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® ST pigtailami a adaptérmi s kovovým obalom, káblové vstupy pripravené pre PG16/M20

Pigtail: 12 x ST
Typ vlákna: 50/125μ
Adaptér: 06 x SC/ST Duplex
Osadenie: ST Pigtaily na SC/ST Duplex adaptéry
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® ST pigtailami a adaptérmi s kovovým obalom, káblové vstupy pripravené pre PG16/M20

Pigtail: 24 x ST
Typ vlákna: 50/125μ
Adaptér: 12 x SC/ST Duplex
Osadenie: ST Pigtaily na SC/ST adaptéry
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® ST pigtailami a adaptérmi s kovovým obalom, káblové vstupy pripravené pre PG16/M20

Pigtail: 48 x ST
Typ vlákna: 50/125μ
Adaptér: 24 x SC/ST Duplex
Osadenie: ST Pigtaily na SC/ST adaptéry
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® ST pigtailami a adaptérmi s kovovým obalom, káblové vstupy pripravené pre PG16/M20

Pigtail: 12 x ST
Typ vlákna: 62,5/125μ
Adaptér: 06 x SC/ST Duplex
Osadenie: ST Pigtaily na SC/ST adaptéry
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® ST pigtailami a adaptérmi s kovovým obalom, káblové vstupy pripravené pre PG16/M20

Pigtail: 24 x ST
Typ vlákna: 62,5/125μ
Adaptér: 12 x SC/ST Duplex
Osadenie: ST Pigtaily na SC/ST adaptéry
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® ST pigtailami a adaptérmi s kovovým obalom, káblové vstupy pripravené pre PG16/M20

Pigtail: 48 x ST
Typ vlákna: 62,5/125μ
Adaptér: 24 x SC/ST Duplex
Osadenie: ST Pigtaily na SC/ST adaptéry
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® ST pigtailami a adaptérmi s keramickým obalom, káblové vstupy pre PG16/M20

Pigtail: 12 x ST
Typ vlákna: 9/125μ
Adaptér: 06 x SC/ST Duplex
Osadenie: ST Pigtaily na SC/ST adaptéry
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® ST pigtailami a adaptérmi s keramickým obalom, káblové vstupy pre PG16/M20

Pigtail: 24 x ST
Typ vlákna: 9/125μ
Adaptér: 12 x SC/ST Duplex
Osadenie: ST Pigtaily na SC/ST adaptéry
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® ST pigtailami a adaptérmi s keramickým obalom, káblové vstupy pre PG16/M20

Pigtail: 48 x ST
Typ vlákna: 9/125μ
Adaptér: 24 x SC/ST Duplex
Osadenie: ST Pigtaily na SC/ST adaptéry
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® ST pigtailami a adaptérmi s kovovým obalom, káblové vstupy pripravené pre PG16/M20

Pigtail: 12 x ST
Typ vlákna: 50/125μ
Adaptér: 06 x SC/ST Duplex
Osadenie: ST Pigtaily na SC/ST adaptéry
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® ST pigtailami a adaptérmi s kovovým obalom, káblové vstupy pripravené pre PG16/M20

Pigtail: 24 x ST
Typ vlákna: 50/125μ
Adaptér: 12 x SC/ST Duplex
Osadenie: ST Pigtaily na SC/ST adaptéry
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® ST pigtailami a adaptérmi s kovovým obalom, káblové vstupy pripravené pre PG16/M20

Pigtail: 48 x ST
Typ vlákna: 50/125μ
Adaptér: 24 x SC/ST Duplex
Osadenie: ST Pigtaily na SC/ST adaptéry
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® ST pigtailami a adaptérmi s kovovým obalom, káblové vstupy pripravené pre PG16/M20

Pigtail: 12 x ST
Typ vlákna: 62,5/125μ
Adaptér: 06 x SC/ST Duplex
Osadenie: ST Pigtaily na SC/ST adaptéry
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® ST pigtailami a adaptérmi s kovovým obalom, káblové vstupy pripravené pre PG16/M20

Pigtail: 24 x ST
Typ vlákna: 62,5/125μ
Adaptér: 12 x SC/ST Duplex
Osadenie: ST Pigtaily na SC/ST adaptéry
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® ST pigtailami a adaptérmi s kovovým obalom, káblové vstupy pripravené pre PG16/M20

Pigtail: 48 x ST
Typ vlákna: 62,5/125μ
Adaptér: 24 x SC/ST Duplex
Osadenie: ST Pigtaily na SC/ST adaptéry
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® ST pigtailami a adaptérmi s keramickým obalom, káblové vstupy pre PG16/M20

Pigtail: 12 x ST
Typ vlákna: 9/125μ
Adaptér: 06 x SC/ST Duplex
Osadenie: ST Pigtaily na SC/ST adaptéry
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® ST pigtailami a adaptérmi s keramickým obalom, káblové vstupy pre PG16/M20

Pigtail: 24 x ST
Typ vlákna: 9/125μ
Adaptér: 12 x SC/ST Duplex
Osadenie: ST Pigtaily na SC/ST adaptéry
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® ST pigtailami a adaptérmi s keramickým obalom, káblové vstupy pre PG16/M20

Pigtail: 48 x ST
Typ vlákna: 9/125μ
Adaptér: 24 x SC/ST Duplex
Osadenie: ST Pigtaily na SC/ST adaptéry
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® SC pigtailami a adaptérmi s kovovým obalom, káblové vstupy pre PG16/M20

Pigtail: 12 x SC
Typ vlákna: 50/125μ
Adaptér: 06 x SC Duplex
Osadenie: SCPigtaily na SC/SC adaptéry
icon
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® SC pigtailami a adaptérmi s kovovým obalom, káblové vstupy pre PG16/M20

Pigtail: 24 x SC
Typ vlákna: 50/125μ
Adaptér: 12 x SC Duplex
Osadenie: SCPigtaily na SC/SC adaptéry
icon
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® SC pigtailami a adaptérmi s kovovým obalom, káblové vstupy pre PG16/M20

Pigtail: 48 x SC
Typ vlákna: 62,5/125μ
Adaptér: 24 x SC Duplex
Osadenie: SCPigtaily na SC/SC adaptéry
icon
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® SC pigtailami a adaptérmi s kovovým obalom, káblové vstupy pre PG16/M20

Pigtail: 12 x SC
Typ vlákna: 62,5/125μ
Adaptér: 06 x SC Duplex
Osadenie: SCPigtaily na SC/SC adaptéry
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® SC pigtailami a adaptérmi s kovovým obalom, káblové vstupy pre PG16/M20

Pigtail: 24 x SC
Typ vlákna: 62,5/125μ
Adaptér: 12 x SC Duplex
Osadenie: SCPigtaily na SC/SC adaptéry
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® SC pigtailami a adaptérmi s keramickým obalom, káblové vstupy pre PG16/M20

Pigtail: 12 x SC
Typ vlákna: 9/125μ
Adaptér: 06 x SC Duplex
Osadenie: SCPigtaily na SC/SC adaptéry
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® SC pigtailami a adaptérmi s keramickým obalom, káblové vstupy pre PG16/M20

Pigtail: 24 x SC
Typ vlákna: 9/125μ
Adaptér: 12 x SC Duplex
Osadenie: SCPigtaily na SC/SC adaptéry
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® SC pigtailami a adaptérmi s keramickým obalom, káblové vstupy pre PG16/M20

Pigtail: 48 x SC
Typ vlákna: 9/125μ
Adaptér: 24 x SC Duplex
Osadenie: SCPigtaily na SC/SC adaptéry
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® SC pigtailami a adaptérmi s kovovým obalom, káblové vstupy pre PG16/M20

Pigtail: 12 x SC
Typ vlákna: 50/125μ
Adaptér: 06 x SC Duplex
Osadenie: SCPigtaily na SC/SC adaptéry
/product_images/1 LWL JPG/B/B71203_24.jpg
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® SC pigtailami a adaptérmi s kovovým obalom, káblové vstupy pre PG16/M20

Pigtail: 24 x SC
Typ vlákna: 50/125μ
Adaptér: 12 x SC Duplex
Osadenie: SCPigtaily na SC/SC adaptéry
/product_images/1 LWL JPG/B/B71203_24.jpg
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® SC pigtailami a adaptérmi s kovovým obalom, káblové vstupy pre PG16/M20

Pigtail: 48 x SC
Typ vlákna: 50/125μ
Adaptér: 24 x SC Duplex
Osadenie: SCPigtaily na SC/SC adaptéry
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® SC pigtailami a adaptérmi s kovovým obalom, káblové vstupy pre PG16/M20

Pigtail: 12 x SC
Typ vlákna: 62,5/125μ
Adaptér: 06 x SC Duplex
Osadenie: SCPigtaily na SC/SC adaptéry
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® SC pigtailami a adaptérmi s kovovým obalom, káblové vstupy pre PG16/M20

Pigtail: 24 x SC
Typ vlákna: 62,5/125μ
Adaptér: 12 x SC Duplex
Osadenie: SCPigtaily na SC/SC adaptéry
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® SC pigtailami a adaptérmi s kovovým obalom, káblové vstupy pre PG16/M20

Pigtail: 48 x SC
Typ vlákna: 62,5/125μ
Adaptér: 24 x SC Duplex
Osadenie: SCPigtaily na SC/SC adaptéry
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® SC pigtailami a adaptérmi s keramickým obalom, káblové vstupy pre PG16/M20

Pigtail: 12 x SC
Typ vlákna: 9/125μ
Adaptér: 06 x SC Duplex
Osadenie: SCPigtaily na SC/SC adaptéry
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® SC pigtailami a adaptérmi s keramickým obalom, káblové vstupy pre PG16/M20

Pigtail: 24 x SC
Typ vlákna: 9/125μ
Adaptér: 12 x SC Duplex
Osadenie: SCPigtaily na SC/SC adaptéry
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® SC pigtailami a adaptérmi s keramickým obalom, káblové vstupy pre PG16/M20

Pigtail: 48 x SC
Typ vlákna: 9/125μ
Adaptér: 24 x SC Duplex
Osadenie: SCPigtaily na SC/SC adaptéry
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® E2000 ® pigtailami a adaptérmi, káblové vstupy pre PG16/M20

Pigtail: 24 x E2000 ®
Typ vlákna: 50/125μ
Adaptér: 24 x E2000 ®
Osadenie: E2000 ® pigtaily na E2000 ® adaptéry
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® E2000 ® pigtailami a adaptérmi, káblové vstupy pre PG16/M20

Pigtail: 24 x E2000 ®
Typ vlákna: 62,5/125μ
Adaptér: 24 x E2000 ®
Osadenie: E2000 ® pigtaily na E2000 ® adaptéry
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® E2000 ® pigtailami a adaptérmi, káblové vstupy pre PG16/M20

Pigtail: 24 x E2000 ®
Typ vlákna: 9/125μ
Adaptér: 24 x E2000 ®
Osadenie: E2000 ® pigtaily na E2000 ® adaptéry
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® E2000 ® pigtailami a adaptérmi, káblové vstupy pre PG16/M20

Pigtail: 24 x E2000 ®
Typ vlákna: 9/125μ
Adaptér: 24 x E2000 ®
Osadenie: E2000 ® pigtaily na E2000 ® adaptéry
Dopyt basket

icon Čiastočne osadený s ST, SC/ST duplex a SC duplex adaptérmi, multi mode s kovovým obalom, káblové vstupy pre PG16/M20

Adaptér: 12 x ST
Osadenie: ST, SC/ST duplex a SC duplex adaptéry
Dopyt basket

icon Čiastočne osadený s ST, SC/ST duplex a SC duplex adaptérmi, multi mode s kovovým obalom, káblové vstupy pre PG16/M20

Adaptér: 24 x ST
Osadenie: ST, SC/ST duplex a SC duplex adaptéry
Dopyt basket

icon Čiastočne osadený s ST, SC/ST duplex a SC duplex adaptérmi, multi mode s kovovým obalom, káblové vstupy pre PG16/M20

Adaptér: 12 x SC/ST duplex
Osadenie: ST, SC/ST duplex a SC duplex adaptéry
Dopyt basket

icon Čiastočne osadený s ST, SC/ST duplex a SC duplex adaptérmi, multi mode s kovovým obalom, káblové vstupy pre PG16/M20

Adaptér: 24 x SC/ST duplex
Osadenie: ST, SC/ST duplex a SC duplex adaptéry
Dopyt basket

icon Čiastočne osadený s ST, SC/ST duplex a SC duplex adaptérmi, multi mode s kovovým obalom, káblové vstupy pre PG16/M20

Adaptér: 12 x SC duplex
Osadenie: ST, SC/ST duplex a SC duplex adaptéry
Dopyt basket

icon Čiastočne osadený s ST, SC/ST duplex a SC duplex adaptérmi, multi mode s kovovým obalom, káblové vstupy pre PG16/M20

Adaptér: 24 x SC duplex
Osadenie: ST, SC/ST duplex a SC duplex adaptéry
Dopyt basket

icon Čiastočne osadený s ST, SC/ST duplex a SC duplex adaptérmi, single mode s keramickým obalom, káblové vstupy pre PG16/M20

Adaptér: 12 x ST
Osadenie: ST, SC/ST duplex a SC duplex adaptéry
Dopyt basket

icon Čiastočne osadený s ST, SC/ST duplex a SC duplex adaptérmi, single mode s keramickým obalom, káblové vstupy pre PG16/M20

Adaptér: 24 x ST
Osadenie: ST, SC/ST duplex a SC duplex adaptéry
Dopyt basket

icon Čiastočne osadený s ST, SC/ST duplex a SC duplex adaptérmi, single mode s keramickým obalom, káblové vstupy pre PG16/M20

Adaptér: 12 x SC/ST duplex
Osadenie: ST, SC/ST duplex a SC duplex adaptéry
Dopyt basket

icon Čiastočne osadený s ST, SC/ST duplex a SC duplex adaptérmi, single mode s keramickým obalom, káblové vstupy pre PG16/M20

Adaptér: 24 x SC/ST duplex
Osadenie: ST, SC/ST duplex a SC duplex adaptéry
Dopyt basket

icon Čiastočne osadený s ST, SC/ST duplex a SC duplex adaptérmi, single mode s keramickým obalom, káblové vstupy pre PG16/M20

Adaptér: 12 x SC duplex
Osadenie: ST, SC/ST duplex a SC duplex adaptéry
Dopyt basket

icon Čiastočne osadený s ST, SC/ST duplex a SC duplex adaptérmi, single mode s keramickým obalom, káblové vstupy pre PG16/M20

Adaptér: 24 x SC duplex
Osadenie: ST, SC/ST duplex a SC duplex adaptéry
Dopyt basket

icon Čiastočne osadený s ST, SC/ST duplex a SC duplex adaptérmi, multi mode s kovovým obalom, káblové vstupy pre PG16/M20

Adaptér: 12 x ST
Osadenie: ST, SC/ST duplex a SC duplex adaptéry
Dopyt basket

icon Čiastočne osadený s ST, SC/ST duplex a SC duplex adaptérmi, multi mode s kovovým obalom, káblové vstupy pre PG16/M20

Adaptér: 24 x ST
Osadenie: ST, SC/ST duplex a SC duplex adaptéry
Dopyt basket

icon Čiastočne osadený s ST, SC/ST duplex a SC duplex adaptérmi, multi mode s kovovým obalom, káblové vstupy pre PG16/M20

Adaptér: 12 x SC/ST duplex
Osadenie: ST, SC/ST duplex a SC duplex adaptéry
Dopyt basket

icon Čiastočne osadený s ST, SC/ST duplex a SC duplex adaptérmi, multi mode s kovovým obalom, káblové vstupy pre PG16/M20

Adaptér: 24 x SC/ST duplex
Osadenie: ST, SC/ST duplex a SC duplex adaptéry
Dopyt basket

icon Čiastočne osadený s ST, SC/ST duplex a SC duplex adaptérmi, multi mode s kovovým obalom, káblové vstupy pre PG16/M20

Adaptér: 12 x SC duplex
Osadenie: ST, SC/ST duplex a SC duplex adaptéry
Dopyt basket

icon Čiastočne osadený s ST, SC/ST duplex a SC duplex adaptérmi, multi mode s kovovým obalom, káblové vstupy pre PG16/M20

Adaptér: 24 x SC duplex
Osadenie: ST, SC/ST duplex a SC duplex adaptéry
Dopyt basket

icon Čiastočne osadený s ST, SC/ST duplex a SC duplex adaptérmi, multi mode s keramickým obalom, káblové vstupy pre PG16/M20

Adaptér: 12 x ST
Osadenie: ST, SC/ST duplex a SC duplex adaptéry
Dopyt basket

icon Čiastočne osadený s ST, SC/ST duplex a SC duplex adaptérmi, multi mode s keramickým obalom, káblové vstupy pre PG16/M20

Adaptér: 24 x ST
Osadenie: ST, SC/ST duplex a SC duplex adaptéry
Dopyt basket

icon Čiastočne osadený s ST, SC/ST duplex a SC duplex adaptérmi, multi mode s keramickým obalom, káblové vstupy pre PG16/M20

Adaptér: 12 x SC duplex
Osadenie: ST, SC/ST duplex a SC duplex adaptéry
Dopyt basket

icon Čiastočne osadený s ST, SC/ST duplex a SC duplex adaptérmi, multi mode s keramickým obalom, káblové vstupy pre PG16/M20

Adaptér: 24 x SC/ST duplex
Osadenie: ST, SC/ST duplex a SC duplex adaptéry
Dopyt basket

icon Čiastočne osadený s ST, SC/ST duplex a SC duplex adaptérmi, multi mode s keramickým obalom, káblové vstupy pre PG16/M20

Adaptér: 24 x SC duplex
Osadenie: ST, SC/ST duplex a SC duplex adaptéry
Dopyt basket

icon Neosadený, s hliníkovým obalom, káblové vstupy pre PG16/M20

/product_images/1 LWL JPG/5/53620_1.jpg
icon
Dopyt basket

icon Neosadený, s hliníkovým obalom, káblové vstupy pre PG16/M20

/product_images/1 LWL JPG/5/53620_1.jpg
Dopyt basket

icon Neosadený, s hliníkovým obalom, káblové vstupy pre PG16/M20

/product_images/1 LWL JPG/5/53620_1.jpg
Dopyt basket

icon Neosadený, s hliníkovým obalom, káblové vstupy pre PG16/M20

/product_images/1 LWL JPG/5/53620_1.jpg
icon
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® SC pigtailami a SC/SC adaptérmi s kovovým obalom, káblové vstupy pripravené pre PG16/M20

Pigtail: 12 x SC
Typ vlákna: 50/125μ
Adaptér: 06 x SC Duplex
Osadenie: SCPigtaily na SC/SC adaptéry
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® SC pigtailami a SC/SC adaptérmi s kovovým obalom, káblové vstupy pripravené pre PG16/M20

Pigtail: 24 x SC
Typ vlákna: 50/125μ
Adaptér: 12 x SC Duplex
Osadenie: SCPigtaily na SC/SC adaptéry
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® SC pigtailami a SC/SC adaptérmi s kovovým obalom, káblové vstupy pripravené pre PG16/M20

Pigtail: 48 x SC
Typ vlákna: 50/125μ
Adaptér: 24 x SC Duplex
Osadenie: SCPigtaily na SC/SC adaptéry
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® SC pigtailami a SC/SC adaptérmi s kovovým obalom, káblové vstupy pripravené pre PG16/M20

Pigtail: 12 x SC
Typ vlákna: 62,5/125μ
Adaptér: 06 x SC Duplex
Osadenie: SCPigtaily na SC/SC adaptéry
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® SC pigtailami a SC/SC adaptérmi s kovovým obalom, káblové vstupy pripravené pre PG16/M20

Pigtail: 24 x SC
Typ vlákna: 62,5/125μ
Adaptér: 12 x SC Duplex
Osadenie: SCPigtaily na SC/SC adaptéry
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® SC pigtailami a SC/SC adaptérmi s kovovým obalom, káblové vstupy pripravené pre PG16/M20

Pigtail: 48 x SC
Typ vlákna: 62,5/125μ
Adaptér: 24 x SC Duplex
Osadenie: SCPigtaily na SC/SC adaptéry
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® SC pigtailami a SC/SC adaptérmi s keramickým obalom, káblové vstupy pripravené pre PG16/M20

Pigtail: 12 x SC
Typ vlákna: 9/125μ
Adaptér: 06 x SC Duplex
Osadenie: SCPigtaily na SC/SC adaptéry
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® SC pigtailami a SC/SC adaptérmi s keramickým obalom, káblové vstupy pripravené pre PG16/M20

Pigtail: 24 x SC
Typ vlákna: 9/125μ
Adaptér: 12 x SC Duplex
Osadenie: SCPigtaily na SC/SC adaptéry
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® SC pigtailami a SC/SC adaptérmi s keramickým obalom, káblové vstupy pripravené pre PG16/M20

Pigtail: 48 x SC
Typ vlákna: 9/125μ
Adaptér: 24 x SC Duplex
Osadenie: SCPigtaily na SC/SC adaptéry
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® ST pigtailami a ST adaptérmi s kovovým obalom, káblové vstupy pripravené pre PG16/M20

Pigtail: 12 x ST
Typ vlákna: 50/125μ
Adaptér: 12 x ST
Osadenie: ST Pigtaily na ST adaptéry
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® ST pigtailami a ST adaptérmi s kovovým obalom, káblové vstupy pripravené pre PG16/M20

Pigtail: 24 x ST
Typ vlákna: 50/125μ
Adaptér: 24 x ST
Osadenie: ST Pigtaily na ST adaptéry
/product_images/1 LWL JPG/B/B76006.24 offen.jpg
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® ST pigtailami a ST adaptérmi s kovovým obalom, káblové vstupy pripravené pre PG16/M20

Pigtail: 12 x ST
Typ vlákna: 62,5/125μ
Adaptér: 12 x ST
Osadenie: ST Pigtaily na ST adaptéry
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® ST pigtailami a ST adaptérmi s kovovým obalom, káblové vstupy pripravené pre PG16/M20

Pigtail: 24 x ST
Typ vlákna: 62,5/125μ
Adaptér: 24 x ST
Osadenie: ST Pigtaily na ST adaptéry
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® ST pigtailami a ST adaptérmi s keramickým obalom, káblové vstupy pripravené pre PG16/M20

Pigtail: 6 x ST
Typ vlákna: 9/125μ
Adaptér: 6 x ST
Osadenie: ST Pigtaily na ST adaptéry
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® ST pigtailami a ST adaptérmi s keramickým obalom, káblové vstupy pripravené pre PG16/M20

Pigtail: 12 x ST
Typ vlákna: 9/125μ
Adaptér: 12 x ST
Osadenie: ST Pigtaily na ST adaptéry
Dopyt basket

icon Osadený s ECOFIBER ® ST pigtailami a ST adaptérmi s keramickým obalom, káblové vstupy pripravené pre PG16/M20

Pigtail: 24 x ST
Typ vlákna: 9/125μ
Adaptér: 24 x ST
Osadenie: ST Pigtaily na ST adaptéry
Dopyt basket

icon Neosadený, káblové vstupy pre PG16/M20

24 x ST adaptér alebo FC (D-hole)
Dopyt basket

icon Neosadený, káblové vstupy pre PG16/M20

12 x ST adaptér alebo FC (D-hole)
Dopyt basket

icon Neosadený, káblové vstupy pre PG16/M20

24 x SC duplex vertical adaptér
icon
Dopyt basket

icon Neosadený, káblové vstupy pre PG16/M20

12 x SC duplex vertical adaptér
Dopyt basket

icon Neosadený, káblové vstupy pre PG16/M20

12 x SC simplex adaptér
Dopyt basket

icon Neosadený, káblové vstupy pre PG16/M20

24 x SC simplex adaptér
Dopyt basket

icon Neosadený, káblové vstupy pre PG16/M20

12 x E2000 ® simplex adaptér
Dopyt basket

icon Neosadený, káblové vstupy pre PG16/M20

24 x E2000 ® simplex adaptér
icon
Dopyt basket

icon Neosadený, káblové vstupy pre PG16/M20

24 x ST adaptér alebo FC (D-hole)
Dopyt basket

icon Neosadený, káblové vstupy pre PG16/M20

12 x ST adaptér alebo FC (D-hole)
Dopyt basket

icon Neosadený, káblové vstupy pre PG16/M20

24 x SC duplex vertical adaptér
Dopyt basket

icon Neosadený, káblové vstupy pre PG16/M20

12 x SC duplex vertical adaptér
Dopyt basket

icon Neosadený, káblové vstupy pre PG16/M20

6 x SC duplex vertical adaptér
Dopyt basket

icon Neosadený, káblové vstupy pre PG16/M20

6 x SC duplex horizontal adaptér
Dopyt basket

icon Neosadený, káblové vstupy pre PG16/M20

12 x SC duplex horizontal adaptér
Dopyt basket

icon Neosadený, káblové vstupy pre PG16/M20

12 x SC simplex adaptér
Dopyt basket

icon Neosadený, káblové vstupy pre PG16/M20

24 x SC simplex adaptér
icon
Dopyt basket

icon Neosadený, káblové vstupy pre PG16/M20

12 x E2000 ® simplex adaptér
icon
Dopyt basket

icon Neosadený, káblové vstupy pre PG16/M20

24 x E2000 ® simplex adaptér
icon
Dopyt basket

icon Neosadený, káblové vstupy pre PG16/M20

12 x LC duplex
icon
Dopyt basket

icon Neosadený, káblové vstupy pre PG16/M20

24 x LC duplex
icon
Dopyt basket

icon Neosadený, káblové vstupy pre PG16/M20

24 x ST adaptér alebo FC (D-hole)
Dopyt basket

icon Neosadený, káblové vstupy pre PG16/M20

12 x ST adaptér alebo FC (D-hole)
Dopyt basket

icon Neosadený, káblové vstupy pre PG16/M20

24 x SC duplex vertical adaptér
Dopyt basket

icon Neosadený, káblové vstupy pre PG16/M20

12 x SC duplex vertical adaptér
Dopyt basket

icon Neosadený, káblové vstupy pre PG16/M20

6 x SC duplex vertical adaptér
Dopyt basket

icon Neosadený, káblové vstupy pre PG16/M20

6 x SC duplex horizontal adaptér
Dopyt basket

icon Neosadený, káblové vstupy pre PG16/M20

12 x SC duplex horizontal adaptér
Dopyt basket

icon Neosadený, káblové vstupy pre PG16/M20

12 x SC simplex adaptér
Dopyt basket

icon Neosadený, káblové vstupy pre PG16/M20

24 x SC simplex adaptér
Dopyt basket

icon Neosadený, káblové vstupy pre PG16/M20

12 x E2000 ® simplex adaptér
Dopyt basket

icon Neosadený, káblové vstupy pre PG16/M20

24 x E2000 ® simplex adaptér
Dopyt basket

icon Neosadený, káblové vstupy pre PG16/M20

12 x LC duplex
Dopyt basket

icon Neosadený, káblové vstupy pre PG16/M20

24 x LC duplex
Dopyt basket

icon Neosadený, káblové vstupy pre PG16/M20

24 x ST adaptér alebo FC (D-hole)
/product_images/1 LWL JPG/5/53601_1.jpg
Dopyt basket

icon Neosadený, káblové vstupy pre PG16/M20

12 x ST adaptér alebo FC (D-hole)
/product_images/1 LWL JPG/5/53601_1.jpg
icon
Dopyt basket

icon Neosadený, káblové vstupy pre PG16/M20

24 x SC duplex vertical adaptér
/product_images/1 LWL JPG/5/53601_1.jpg
icon
Dopyt basket

icon Neosadený, káblové vstupy pre PG16/M20

12 x SC duplex vertical adaptér
/product_images/1 LWL JPG/5/53601_1.jpg
icon
Dopyt basket

icon Neosadený, káblové vstupy pre PG16/M20

6 x SC duplex vertical adaptér
/product_images/1 LWL JPG/5/53601_1.jpg
Dopyt basket

icon Neosadený, káblové vstupy pre PG16/M20

6 x SC duplex horizontal adaptér
/product_images/1 LWL JPG/5/53601_1.jpg
Dopyt basket

icon Neosadený, káblové vstupy pre PG16/M20

12 x SC duplex horizontal adaptér
/product_images/1 LWL JPG/5/53601_1.jpg
Dopyt basket

icon Neosadený, káblové vstupy pre PG16/M20

12 x SC simplex adaptér
/product_images/1 LWL JPG/5/53601_1.jpg
Dopyt basket

icon Neosadený, káblové vstupy pre PG16/M20

24 x SC simplex adaptér
/product_images/1 LWL JPG/5/53601_1.jpg
Dopyt basket

icon Neosadený, káblové vstupy pre PG16/M20

12 x E2000 ® simplex adaptér
/product_images/1 LWL JPG/5/53601_1.jpg
Dopyt basket

icon Neosadený, káblové vstupy pre PG16/M20

24 x E2000 ® simplex adaptér
/product_images/1 LWL JPG/5/53601_1.jpg
Dopyt basket

icon Neosadený, káblové vstupy pre PG16/M20

12 x LC duplex adaptér
/product_images/1 LWL JPG/5/53601_1.jpg
Dopyt basket

icon Neosadený, káblové vstupy pre PG16/M20

24 x LC duplex adaptér
/product_images/1 LWL JPG/5/53601_1.jpg
Dopyt basket

icon Neosadený, káblové vstupy pre PG16/M20

48 x ST adaptér alebo FC (D-hole)
/product_images/1 LWL JPG/5/53602.1 hinten.jpg
Dopyt basket

icon Neosadený, káblové vstupy pre PG16/M20

24 x ST adaptér alebo FC (D-hole)
/product_images/1 LWL JPG/5/53602_2.jpg
Dopyt basket

icon Neosadený, káblové vstupy pre PG16/M20

48 x SC duplex vertical adaptér
/product_images/1 LWL JPG/5/53602_2.jpg
Dopyt basket

icon Neosadený, káblové vstupy pre PG16/M20

24 x SC duplex vertical adaptér
/product_images/1 LWL JPG/5/53602_2.jpg
icon
Dopyt basket

icon Neosadený, káblové vstupy pre PG16/M20

48 x E2000 ® adaptér
/product_images/1 LWL JPG/5/53602.1 hinten.jpg
Dopyt basket

icon Neosadený, káblové vstupy pre PG16/M20

48 x ST adaptér alebo FC (D-hole)
/product_images/1 LWL JPG/5/53610_1 detail 1.jpg
Dopyt basket

icon Neosadený, káblové vstupy pre PG16/M20

24 x ST adaptér alebo FC (D-hole)
/product_images/1 LWL JPG/5/53610_1 detail 1.jpg
Dopyt basket

icon Neosadený, káblové vstupy pre PG16/M20

48 x SC duplex vertical adaptér
/product_images/1 LWL JPG/5/53610_1 detail 1.jpg
Dopyt basket

icon Neosadený, káblové vstupy pre PG16/M20

24 x SC duplex vertical adaptér
/product_images/1 LWL JPG/5/53610_1 detail 1.jpg
icon
Dopyt basket

icon Neosadený, káblové vstupy pre PG16/M20

24 x SC duplex horizontal adaptér
/product_images/1 LWL JPG/5/53610_1 detail 1.jpg
Dopyt basket

icon Neosadený, káblové vstupy pre PG16/M20

48 x LC duplex adaptér
/product_images/1 LWL JPG/5/53610_1 detail 1.jpg
Dopyt basket

icon Neosadený, káblové vstupy pre PG16/M20

24 x E2000 ® adaptér
/product_images/1 LWL JPG/5/53610_1 detail 1.jpg
Dopyt basket

icon Neosadený, káblové vstupy pre PG16/M20

48 x E2000 ® adaptér
/product_images/1 LWL JPG/5/53610_1 detail 1.jpg
Dopyt basket

icon Neosadený, káblové vstupy pre PG16/M20

72 x ST adaptér alebo FC (D-hole)
/product_images/1 LWL JPG/5/53609_1.jpg
Dopyt basket

icon Neosadený, káblové vstupy pre PG16/M20

72 x SC duplex adaptér
/product_images/1 LWL JPG/5/53609_1.jpg
Dopyt basket