total solutions for network

icon Optické vlákno ITU-T G.657.A1

Siglemódové vlákno 9/125?m so zvýšenou odolnosťou na ohyb s prispôsobeným profilom indexu lomu, plne kompatibilné s vláknom G.652.D podľa ITU-T. Optické a geometrické vlastnosti spĺňajú alebo presahujú odporúčania ITU-T G.652.D a G.657.A1. Štandard IEC-60793-2-50, B6-a1.

icon
Dopyt basket

icon Optické vlákno ITU-T G.657.A1 200um

Siglemódové vlákno 9/125um so zvýšenou odolnosťou na ohyb s prispôsobeným profilom indexu lomu, plne kompatibilné s vláknom G.652.D podľa ITU-T s priemerom 200µm. Optické a geometrické vlastnosti spĺňajú alebo presahujú odporúčania ITU-T G.652.D a G.657.A1. Štandard IEC-60793-2-50, B6-a1.

icon
Dopyt basket

icon Optické vlákno ITU-T G.652.D

Siglemódové vlákno 9/125?m s prispôsobeným profilom indexu lomu, plne kompatibilné s vláknom G.657.A1 podľa ITU-T. Optické a geometrické vlastnosti spĺňajú alebo presahujú odporúčania ITU-T G.652.D a G.657.A1. Štandard IEC-60793-2-50, B1.3.

icon
Dopyt basket