total solutions for network

icon HXL

Ohybná plastová rúra bez halogénov s bočným farebným označením. Odolná voči vysokým teplotám. Použitie pre obytné domy, kancelárske budovy, hotely a školské budovy a nemocnice.

Klasifikácia 22432

Kód: HXL
Rozmery: 16-63
Zaťaženie: 320 N/5cm
Farba: RAL 7035 sv.sivá
Vlastnosti materiálu: Nehorľavá, vyhovuje LSF0H, samozhášacia, vysoká tvarová stálosť za tepla, nízka mechanická odolnosť
Teplotná odolnosť: od -25 °C do +105 °C
Oblasť použitia: Vhodné všade tam, kde sú kladené osobitné nároky na požiarnu bezpečnosť.
/Obr./Pipelife/TXL.png
Dopyt basket

icon Ku-P-AS-E-MF-H

Ohybná plastová rúra bez halogénov s bočným farebným označením. Odolná voči vysokým teplotám.

Klasifikácia 33432

Kód: 213350..
Rozmery: 16-63
Zaťaženie: 750 N/5cm
Farba: RAL 9005 čierna, bez halogénov
Vlastnosti materiálu: Nehorľavá, vyhovuje LSF0H, samozhášacia, stredná rázová pevnosť
Teplotná odolnosť: od -25 °C do +105 °C
Oblasť použitia: Vhodné pre najprísnejšie nároky na elektroinštaláciu v priemyselných a komunálnych budovách.
/Obr./Pipelife/Ku-P-AS-E-MF-H.jpg
Dopyt basket

icon HXM

Ohybná pancierová plastová trubka bez halogénov. Odolná voči vysokým teplotám.

Klasifikácia 33432

Kód: HXM
Rozmery: 16-63
Zaťaženie: 750 N/5cm
Farba: RAL 9005 čierna, bez halogénov
Vlastnosti materiálu: Nehorľavá, vyhovuje LSF0H, samozhášacia, vysoká tvarová stálosť za tepla, stredná mechanická odolnosť
Teplotná odolnosť: od -25 °C do +105 °C
Oblasť použitia: Vhodné všade tam, kde sú kladené osobitné nároky na požiarnu bezpečnosť, aplikácia do betónu.
/Obr./Pipelife/Ku-P-AS-E-MF-H.jpg
Dopyt basket