total solutions for network

icon LC / LC Duplex patch kábel

Art. číslo Typ Farba plášťa 2,0mm Konektor
O0350.x OS2 žltá 2x LC/UPC modrý
O0319.x OM4 ružová 2x LC béžový
O0312.x OM3 tyrkysová 2x LC béžový
O0310.x OM2 oranžová 2x LC béžový
O0330.x OM1 oranžová 2x LC béžový

Štandardné dĺžky: 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20m

/Obr./EFB/Duplex_patch_kable/O0310.x.jpg
icon
LC_LC_Duplex 1.84 MB
Dopyt basket

icon LC/APC / LC/APC Duplex patch kábel

Art. číslo Typ Farba plášťa 2,0mm Konektor
O0381.x OS2 žltá LC/APC 8° zelený

Štandardné dĺžky: 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20m

/Obr./EFB/Duplex_patch_kable/O0381.x.jpg
icon
O0381.x 530.54 KB
Dopyt basket

icon LC/APC / LC/UPC Duplex patch kábel

Art. číslo Typ Farba plášťa 2,0mm Konektor
O0384.x OS2 žltá LC/APC 8° zelený, LC/UPC modrý

Štandardné dĺžky: 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20m

/Obr./EFB/Duplex_patch_kable/O0384.x.jpg
Dopyt basket

icon LC / SC Duplex patch kábel

Art. číslo Typ Farba plášťa 2,0mm Konektor
O0360.x OS2 žltá LC/UPC + SC/UPC modrý
O0323.x OM4 ružová LC a SC béžový
O0314.x OM3 tyrkysová LC a SC béžový
O0320.x OM2 oranžová LC a SC béžový
O3061.x OM1 oranžová LC a SC béžový

Štandardné dĺžky: 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20m

/Obr./EFB/Duplex_patch_kable/O0320.x.jpg
icon
LC_SC_Duplex 814.17 KB
Dopyt basket

icon LC/APC / SC/APC Duplex patch kábel

Art. číslo Typ Farba plášťa 2,0mm Konektor
O0387.x OS2 žltá LC/APC 8° zelený, SC/APC 8° zelený

Štandardné dĺžky: 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20m

/Obr./EFB/Duplex_patch_kable/O0387.x.jpg
icon
O0387.x 1.59 MB
Dopyt basket

icon LC/APC / SC/UPC Duplex patch kábel

Art. číslo Typ Farba plášťa 2,0mm Konektor
O0383.x OS2 žltá LC/APC 8° zelený, SC/UPC modrý

Štandardné dĺžky: 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20m

/Obr./EFB/Duplex_patch_kable/O0383.x.jpg
icon
O0383.x 1.6 MB
Dopyt basket

icon LC/E2000 Duplex patch kábel

Art. číslo Typ Farba plášťa 2,0mm Konektor
O0364.x OS2 žltá LC/UPC modrý, E2000/UPC modrý
O0341.x OM4 ružová LC béžový, E2000 béžový
O0315.x OM3 tyrkysová LC béžový, E2000 béžový
O0411.x OM2 oranžová LC béžový, E2000 béžový
O0421.x OM1 oranžová LC béžový, E2000 béžový

Štandardné dĺžky: 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20m 

/Obr./EFB/Duplex_patch_kable/O0364.x.jpg
icon
O0364.x 489 KB
O0315.x 844.43 KB
O0411.x 486.97 KB
Dopyt basket

icon LC / ST Duplex patch kábel

Art. číslo Typ Farba plášťa 2,0mm Konektor
O0361.x OS2 žltá LC/UPC modrý a ST/UPC 
O0326.x OM4 ružová LC béžový a ST
O0313.x OM3 tyrkysová LC béžový a ST
O0321.x OM2 oranžová LC béžový a ST
O0371.x OM1 oranžová LC béžový a ST

Štandardné dĺžky: 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20m

/Obr./EFB/Duplex_patch_kable/O0313.x.jpg
icon
O0361.x 1.12 MB
O0326.x 617.37 KB
O0313.x 1.15 MB
O0321.x 1.04 MB
O0371.x 1.14 MB
Dopyt basket

icon LC/APC / E2000/APC Duplex patch kábel

Art. číslo Typ Farba plášťa 2,0mm Konektor
O0389.x OS2 žltá LC/APC 8° zelený, E2000/APC 8° modrý

Štandardné dĺžky: 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20m 

/Obr./EFB/Duplex_patch_kable/O0389.x.jpg
Dopyt basket

icon LC/UPC / E2000/APC Duplex patch kábel

Art. číslo Typ Farba plášťa 2,0mm Konektor
O0937.x OS2 žltá LC/UPC modrý, E2000/APC 8° zelený

Štandardné dĺžky: 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20m

/Obr./EFB/Duplex_patch_kable/O0937.x.jpg
icon
O0937.x 492.75 KB
Dopyt basket

icon LC/UPC / DIN/UPC Duplex patch kábel

Art. číslo Typ Farba plášťa 2,0mm Konektor
O0349.x OS2 žltá LC/UPC modrý, DIN/UPC 

Štandardné dĺžky: 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20m

/Obr./EFB/Duplex_patch_kable/O0349.x.jpg
icon
O0349.x 785.94 KB
Dopyt basket

icon SC / SC Duplex patch kábel

Art. číslo Typ Farba plášťa 2,0mm Konektor
O2513.x OS2 žltá SC/UPC modrý, SC/UPC modrý
O0318.x OM4 ružová SC béžový, SC béžový
O7413.x OM3 tyrkysová SC béžový, SC béžový
O6413.x OM2 oranžová SC béžový, SC béžový
O6423.x OM1 oranžová SC béžový, SC béžový

Štandardné dĺžky: 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20m

/Obr./EFB/Duplex_patch_kable/O6413.x.jpg
icon
O2513.x 1.59 MB
O0318.x 2.83 MB
O6413.x 1.57 MB
O6423.x 1.57 MB
Dopyt basket

icon SC / ST Duplex patch kábel

Art. číslo Typ Farba plášťa 2,0mm Konektor
O2073.x OS2 žltá SC/UPC modrý, ST/UPC 
O0347.x OM4 ružová SC béžový, ST
O7353.x OM3 tyrkysová SC béžový, ST
O6353.x OM2 oranžová SC béžový, ST
O6363.x OM1 oranžová SC béžový, ST

Štandardné dĺžky: 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20m

Obr./EFB/Duplex_patch_kable/O7353.x.jpg
icon
O2073.x 1.6 MB
O7353.x 1.59 MB
O6353.x 1.59 MB
O0347.x 1.58 MB
O6363.x 1.59 MB
Dopyt basket

icon SC / E2000 Duplex patch kábel

Art. číslo Typ Farba plášťa 2,0mm Konektor
O0940.x OS2 žltá SC/UPC modrý, E2000/UPC modrý
O0342.x OM4 ružová LC, E2000 béžový alebo čierny
O0953.x OM3 tyrkysová LC, E2000 béžový alebo čierny
O0949.x OM2 oranžová LC, E2000 béžový alebo čierny
O0959.x OM1 oranžová LC, E2000 béžový alebo čierny

Štandardné dĺžky: 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20m

Obr./EFB/Duplex_patch_kable/O0953.x.jpg
icon
O0342.x 1.57 MB
O0953.x 1.57 MB
O0949.x 1.57 MB
O0959.x 1.57 MB
O0940.x 1.59 MB
Dopyt basket

icon SC/APC / SC/APC Duplex patch kábel

Art. číslo Typ Farba plášťa 2,0mm Konektor
O2561.x OS2 žltá SC/APC 8° zelený

Štandardné dĺžky: 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20m

/Obr./EFB/Duplex_patch_kable/O2561.x.jpg
icon
O2561.x 1.59 MB
Dopyt basket

icon SC/APC / LC/UPC Duplex patch kábel

Art. číslo Typ Farba plášťa 2,0mm Konektor
O0362.x OS2 žltá SC/APC 8° zelený, LC/UPC modrý

Štandardné dĺžky: 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20m

/Obr./EFB/Duplex_patch_kable/O0362.x.jpg
icon
O0362.x 1.6 MB
Dopyt basket

icon SC/UPC / E2000/APC Duplex patch kábel

Art. číslo Typ Farba plášťa 2,0mm Konektor
O0939.x OS2 žltá SC/UPC, E2000/APC  8° zelený

Štandardné dĺžky: 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20m

/Obr./EFB/Duplex_patch_kable/O0939.x.jpg
icon
O0939.x 1.6 MB
Dopyt basket

icon E2000 / ST Duplex patch kábel

Art. číslo Typ Farba plášťa 2,0mm Konektor
O0909.x OS2 žltá ST/UPC, E2000/UPC modrý
O0343.x OM4 ružová ST, E2000 béžový alebo čierny
O0907.x OM3 tyrkysová ST, E2000 béžový alebo čierny
O0919.x OM2 oranžová ST, E2000 béžový alebo čierny
O0929.x OM1 oranžová ST, E2000 béžový alebo čierny

Štandardné dĺžky: 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20m

/Obr./EFB/Duplex_patch_kable/O0907.x.jpg
icon
O0909.x 1.59 MB
O0343.x 1.56 MB
O0907.x 1.57 MB
O0919.x 1.56 MB
O0929.x 1.57 MB
Dopyt basket

icon E2000/APC / ST Duplex patch kábel

Art. číslo Typ Farba plášťa 2,0mm Konektor
O0920.x OS2 žltá E2000/APC  8° zelený, ST/UPC

Štandardné dĺžky: 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20m 

/Obr./EFB/Duplex_patch_kable/O0920.x.jpg
icon
O0920.x 1.59 MB
Dopyt basket

icon E2000/APC / E2000/APC Duplex patch kábel

Art. číslo Typ Farba plášťa 2,0mm Konektor
O0933.x OS2 žltá E2000/APC  8° zelený

Štandardné dĺžky: 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20m

/Obr./EFB/Duplex_patch_kable/O0933.x.jpg
icon
O0933.x 1.33 MB
Dopyt basket

icon ST / ST Duplex patch kábel

Art. číslo Typ Farba plášťa 2,0mm Konektor
O2003.x OS2 žltá ST/UPC 
O0348.x OM4 ružová ST
O7013.x OM3 tyrkysová ST
O6013.x OM2 oranžová ST
O6023.x OM1 oranžová ST

Štandardné dĺžky: 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20m

/Obr./EFB/Duplex_patch_kable/O7013.x.jpg
icon
O2003.x 1.57 MB
O7013.x 1.55 MB
O6013.x 1.55 MB
O6023.x 1.56 MB
O0348.x 1.55 MB
Dopyt basket

icon ST / MTRJ Duplex patch kábel

Art. číslo Typ Farba plášťa 2,0mm Konektor
O0723.x OS2 žltá ST/UPC, MTRJ čierny
O0660.x OM3 tyrkysová ST, MTRJ čierny
O0710.x OM2 oranžová ST, MTRJ čierny
O0711.x OM1 oranžová ST, MTRJ čierny

Štandardné dĺžky: 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20m

/Obr./EFB/Duplex_patch_kable/O0660.x.jpg
icon
O0723.x 1.58 MB
O0660.x 1.56 MB
O0710.x 1.56 MB
O0711.x 1.56 MB
Dopyt basket

icon LC / MTRJ Duplex patch kábel

Art. číslo Typ Farba plášťa 2,0mm Konektor
O0704.x OS2 žltá LC/UPC modrý, MTRJ čierny
O0680.x OM3 tyrkysová LC béžový, MTRJ čierny
O0730.x OM2 oranžová LC béžový, MTRJ čierny
O0705.x OM1 oranžová LC béžový, MTRJ čierny

Štandardné dĺžky: 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20m

/Obr./EFB/Duplex_patch_kable/O0680.x.jpg
icon
O0680.x 678.69 KB
O0730.x 28.67 KB
Dopyt basket

icon SC / MTRJ Duplex patch kábel

Art. číslo Typ Farba plášťa 2,0mm Konektor
O0722.x OS2 žltá SC/UPC modrý, MTRJ čierny
O0670.x OM3 tyrkysová SC béžový, MTRJ čierny
O0720.x OM2 oranžová SC béžový, MTRJ čierny
O0721.x OM1 oranžová SC béžový, MTRJ čierny

Štandardné dĺžky: 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20m

/Obr./EFB/Duplex_patch_kable/O0670.x.jpg
icon
O0722.x 1.59 MB
O0720.x 1.57 MB
O0721.x 1.57 MB
O0670.x 1.58 MB
Dopyt basket

icon MTRJ / MTRJ Duplex patch kábel

Art. číslo Typ Farba plášťa 2,0mm Konektor
O0724.x OS2 žltá MTRJ čierny
O0650.x OM3 tyrkysová MTRJ čierny
O0700.x OM2 oranžová MTRJ čierny
O0701.x OM1 oranžová MTRJ čierny

Štandardné dĺžky: 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20m

/Obr./EFB/Duplex_patch_kable/O0650.x.jpg
icon
O0724.x 1.07 MB
O0700.x 846.49 KB
O0701.x 80.91 KB
Dopyt basket