total solutions for network

icon LC/UPC / LC/UPC Simplex patch kábel

Art. číslo Typ Farba plášťa Konektor
O5631.x OM2 oranžová LC béžový
O5641.x OM1 oranžová LC béžový
O0948.x OS2 žltá LC/UPC modrý

Štandardné dĺžky: 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20m

/Obr./EFB/Simplex_patch_kable/O0948.x.jpg
icon
O5641.x 417.97 KB
O0948.x 441.97 KB
Dopyt basket

icon LC/APC / LC/APC /UPC Simplex patch kábel

Art. číslo Typ Farba plášťa Konektor
O1400.x OS2 žltá LC/APC  8° zelený
O1403.x OS2 žltá LC/APC  8° zelený, LC/UPC modrý

Štandardné dĺžky: 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20m

Art. číslo Typ Farba plášťa Konektor
O2519.x OS2 žltá LC/APC  8° zelený

Štandardné dĺžky: 3 - 5 - 10 - 15 - 20m

/Obr./EFB/Simplex_patch_kable/O1400.x.jpg
Dopyt basket

icon LC/UPC / SC/UPC Simplex patch kábel

Art. číslo Typ Farba plášťa Konektor
O5671.x OM2 oranžová LC, SC béžový
O5681.x OM1 oranžová LC, SC béžový
O0947.x OS2 žltá LC/UPC modrý, SC/UPC modrý

Štandardné dĺžky: 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20m

/Obr./EFB/Simplex_patch_kable/O0947.x.jpg
Dopyt basket

icon LC/APC / SC/UPC Simplex patch kábel

Art. číslo Typ Farba plášťa Konektor
O1410.x OS2 žltá LC/APC  8° zelený, SC/UPC modrý

Štandardné dĺžky: 1 - 3 - 10m

/Obr./EFB/Simplex_patch_kable/O1410.x.jpg
Dopyt basket

icon LC/UPC / ST Simplex patch kábel

Art. číslo Typ Farba plášťa Konektor
O5651.x OM2 oranžová LC béžový, ST
O5661.x OM1 oranžová LC béžový, ST
O0463.x OS2 žltá LC/UPC modrý, ST

Štandardné dĺžky: 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20m

/Obr./EFB/Simplex_patch_kable/O5661.x.jpg
Dopyt basket

icon LC / DIN Simplex patch kábel

Art. číslo Typ Farba plášťa Konektor
O0862.x OS2 žltá LC béžový, DIN kovový

Štandardné dĺžky: 1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 15m

/Obr./EFB/Simplex_patch_kable/O0862.x.jpg
Dopyt basket

icon E2000/APC / E2000/APC Simplex patch kábel

Art. číslo Typ Farba plášťa Konektor
O0833.x OS2 žltá E2000/APC  8° zelený

Štandardné dĺžky: 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20m

/Obr./EFB/Simplex_patch_kable/O0833.x.jpg
Dopyt basket

icon E2000/APC / LC/UPC Simplex patch kábel

Art. číslo Typ Farba plášťa Konektor
O1420.x OS2   E2000/APC  8° zelený, LC/UPC modrý

Štandardné dĺžky: 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20m 

/Obr./EFB/Simplex_patch_kable/O1420.x.png
Dopyt basket

icon E2000/APC / SC/UPC Simplex patch kábel

Art. číslo Typ Farba plášťa Konektor
O0923.x OS2 žltá E2000/APC  8° zelený, SC/UPC modrý

Štandardné dĺžky: 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20m

/Obr./EFB/Simplex_patch_kable/O0923.x.jpg
Dopyt basket

icon SC/APC / SC/APC Simplex patch kábel

Art. číslo Typ Farba plášťa Konektor
O0944.x OS2 žltá SC/APC  8° zelený

/Obr./EFB/Simplex_patch_kable/O0944.x.jpg
Dopyt basket

icon SC/APC / SC/UPC Simplex patch kábel

Art. číslo Typ Farba plášťa Konektor
O0928.x OS2 žltá SC/APC  8° zelený, SC/UPC modrý

Štandardné dĺžky: 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20m

/Obr./EFB/Simplex_patch_kable/O0928.x.jpg
Dopyt basket

icon SC/UPC / SC/UPC Simplex patch kábel

Art. číslo Typ Farba plášťa Konektor
O5093.x OM2 oranžová SC béžový
O5103.x OM1 oranžová SC béžový
O1323.x OS2 žltá SC/UPC modrý

Štandardné dĺžky: 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20m

/Obr./EFB/Simplex_patch_kable/O1323.x.jpg
icon
O1323.1 264.17 KB
Dopyt basket

icon SC/APC / LC/UPC Simplex patch kábel

Art. číslo Typ Farba plášťa Konektor
O0946.x OS2 žltá SC/APC  8° zelený,  LC/UPC modrý

Štandardné dĺžky: 1 - 2 - 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20m

/Obr./EFB/Simplex_patch_kable/O0946.x.jpg
Dopyt basket

icon E2000 / LC Simplex patch kábel

Art. číslo Typ Farba plášťa Konektor
O5721.x OM1 oranžový LC béžový, E2000 béžový
O5711.x OM2 oranžový LC béžový, E2000 béžový
O5711.xOM3 OM3 tyrkysový LC béžový, E2000 béžový
O5711.xOM4 OM4 ružový LC béžový, E2000 béžový
O0863.x OS2 žltý LC/UPC modrý, E2000/UPC modrý

Štandardné dĺžky: 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20m

/Obr./EFB/Simplex_patch_kable/O0863.x.jpg
Dopyt basket

icon E2000 / SC Simplex patch kábel

Art. číslo Typ Farba plášťa Konektor
O0859.x OM1 oranžový E2000 béžový, SC béžový
O0849.x OM2 oranžový E2000 béžový, SC béžový
O0839.x OS2 žltý E2000/UPC modrý, SC/UPC modrý

Štandardné dĺžky: 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20m

/Obr./EFB/Simplex_patch_kable/O0839.x.jpg
Dopyt basket