total solutions for network

icon XELLIP a CAP IP

GLOBÁLNE FULL IP INTERKOM PRÍSTUPOVÉ A AUDIO/VIDEO INTERKOM KOMUNIKAČNÉ RIEŠENIA

     

Tieto riešenia vychádzajú z najnovšieho vývoja firmy CASTEL v oblasti IP profesionálnych interkom riešení a sú výsledkom ich neustálych inovácií.

  • IP audio/video interkom prístupy v súlade s predpismi pre zdravotne hendikepovaných
  • Audio/video interkomunikácia (pre rôzne IP komunikačné siete)
  • Diaľkové ovládanie
  • Audio konferencie, skupinové hovory, všeobecné hovory
  • Pretočenie hovoru, presmerovanie hovoru, odovzdanie hovoru, hlasové správy, záznamník, automatické zavesenie, režim ochrany osobných údajov, nerušiť, čakanie na hovor, prioritné volanie, funkcia detekcie prítomnosti atď.
  • Časové programovanie podľa profilov (hovor a zoznam)
  • Audio/video zálohovanie
  • Napájanie PoE
  • Voliteľné rozšírenie: WiFi

         

HLAVNÉ VÝHODY:

Pravý IP systém pre priame pripojenie cez IP

Jeden sieťový kábel pre správu audia, videa, dát a napájania (PoE).

Užívateľsky priateľský software pre prichádzajúce hovory.

Akustická a vizuálna kvalita

S Full Duplex audio komunikáciou vrátane potlačenia zvukového šumu a echa a s farebnou digitálnou videokamerou.

SIP technológia a interoperabilita

Uplatňovanie protokolu SIP (RFC3261 štandard) a najbežnejších audio a video kódekov (G711, G722, GSM, H263, H263 +, H264) zaisťuje otvorenosť voči ostatným systémom: IP telefónne systémy, mobilita, riadenie, video dohľad atď.

Úplná interkomunikácia

Medzi jednotlivými modulmi po IP sieti pomocou protokolu SIP (prostredníctvom priameho SIP odkazu - Stand Alone - alebo prostredníctvom serveru SIP Castel alebo iPBX).

Široká škála prispôsobenia rôznemu prostrediu a účelu

Kancelárske stanice s farebným dotykovým displejom, audio -video prístupové stanice s voliteľným menným zoznamom, odolnosť voči vandalizmu, umývateľné a čistiteľné stanice s jednoduchým čistením plochy, integrácia audio- video kitu, prístupové stanice s kontrolovaným prístupom atď.

Jednoduché a užívateľsky priateľské webové rozhranie

Pre ovládanie a konfiguráciu modulov a serverov.

Multi – podpora prijímania hovorov

Na zvukových alebo zvukovo/obrazových hlavných staniciach, na smartfónoch a tabletoch s CASTEL SIP aplikáciou , na počítačoch s audio/video zberným softvérom, na SIP telefónoch, na GSM, DECT a analógových telefónoch.

Riešenia v súlade s predpismi pre zdravotne hendikepovaných

So stanicami a rozšíreniami vybavenými farebnými video kamerami, piktogramami, farebnými LED diódami (a/alebo priamo na grafickom displejom) a audio správami. CASTEL ďalej pokračuje radou CAP IP: indukčná slučka je priamo integrovaná do interkom stanice a klávesnica má tlačidlá s Braillovým písmom.

APLIKÁCIE:

Terciárny sektor a priemyselné stavby a priestory, nemocnice a zdravotné strediská, parkoviská, diaľničné hlásiče, kancelárske priestory, denná/ nočná prevádzka (hotelové reťazce, záchranné služby a podobne), informačné terminály (zóny pre chodcov/prístup pre automobily), domovy dôchodcov, laboratóriá a mnoho ďalších aplikácií a zákazníckych riešení.

                              

icon
Dopyt basket