total solutions for network

icon PROFESIONÁLY INTERKOMUNIKÁČNÝ SYSTÉM (MAYLIS)

 

FLEXIBILNÁ INTERKOMUNIKÁCIA V KOMBINÁCIÍ SO SILNOU MULTI – SIEŤOU.

Maylis je kompletné bus/star sieťové pripojenie interkomunikačného systému, v ktorom sú využívané najnovšie digitálne technológie a sú výsledkom 40 ročného vývoja firmy CASTEL, podporené skúsenosťami a odpoveďami na rôznorodé požiadavky.

 • Kompletná interkomunikácia medzi stanicami používajúcimi simplex, half-duplex a full duplex formáty
 • Naprogramované na dotyk alebo volanie pomocou klávesnice
 • Multifunkcie pre hovory ako napr.: skupinové hovory, bežné hovory, súkromné hovory, manažment priorít, podržanie hovoru, presmerovanie, automatické opakovanie voľby, zaneprázdnený (nedostupný – spätná odpoveď), nerušiť, konferenčné hovory atď.
 • Lokálne alebo diaľkové ovládanie (bariéry, odomknutie/zamknutie atď.)
 • Rôzne nastavenia (telefón a tóny zvonenia)
 • Sledovanie linky
 • PC aplikácie ako grafy a konfigurácia
 • Centrálne pripojenie k sieti
 • Voliteľný menný zoznam s alfanumerickým displejom a priamou voľbou.
 • IP Maylis: komunikácia so vzdialeným serverom cez IP rozhranie, SIP telefónne pripojenie na sieť, VDIP Evolution a XELLIP, CAP IP kompatibilné prístupové moduly
 • Voliteľné rozšírenie: presmerovanie telefónu, služba zasielania správ, šírenie zvuku (hudba, alarm atď.), detekcia okolitého hluku atď.

 

         

HLAVNÉ VÝHODY:

CASTEL bus/star autorizované sieťové pripojenie, odborné znalosti a silné stránky

Stabilná komunikácia, flexibilita, ľahká inštalácia, použitie a aktualizácie, veľa možností na periférie (kancelárske stanice, vstupné stanice, priemyselné stanice, vodeodolné stanice, ľahko čistiteľné, stanice vyhovujúce predpisom pre zdravotne hendikepovaných atď.).

Digitálna technológia

Systémové prostriedky

Úplná interkomunikácia (viac ako 1000 staníc), 20 simultánnych komunikačných sietí, diaľkovo ovládané stanice.

Na mieru šitá údržba

Rozvádzač so štandardnými kartami, detekcia a signalizácia poškodenej linky. programovanie a inštalácia monitoringu na počítači.

Multi - network (multi - sieť)

Prepojenie, optické linky, IP centrály prepojené s video multiplexerom, hľadanie ľudí, možnosti pre vytváranie komunikačných sub - sietí s riadením priorít hovoru

Vnútro - rezortná komunikačná bezpečnosť

Otvorený systém

S jeho multi protokol IP/SIP manažmentom, Maylis môže komunikovať so SIP telefónmi a tak isto aj s celou škálou staníc XELLIP, CAP IP a VDIP Evolution.

Softvér a nastavenie parametrov

Je vyvíjaný aby spolupracoval s najnovšími technológiami spoločnosti Microsoft.

Pracuje s Windows 98 / Me / 2000 / XP / Vista / Sedem

Funkcie softvéru:

 • konfigurácie pre rôzne sieťové jednotky (centrály, karty, stanice atď.)
 • Konfigurácia stanice
 • Testovanie stanice
 • Ovplyvňovanie stanice a nastavenie parametrov pripojenia k sieti
 • Funkcia histórie
 • Emulácia stanice
 • Zálohovanie pripojenia siete
 • Zdieľané pripojenia k sieti

IP/SIP rozhranie

 • kompresia zvuku pre šírku pásma medzi 70 až 180 kbps
 • Použiteľné pre webové prehliadače: Internet Explorer, Firefox, Chrome atď.
 • Nerezový box s ethernetovým prepojením a RS485 pripojením k Maylis jednotkám
 • Vzdialená aktualizácia softvéru
 • Bezpečné IP pripojenie (HTTPS)
 • Montáž na stenu alebo na DIN lištu
 • IP rozhranie ide na DHCP alebo na pevnej IPP

APLIKÁCIE:

Terciárny sektor a priemyselné prevádzky, nemocnice a zdravotné strediská, domovy dôchodcov, laboratória, výškové budovy, verejné budovy, parkoviská, diaľničné hlásiče, divadlá, výťahy, mestské terminály, vojenské priestory, väznice a celý rad ďalších aplikácií a zákazníckych riešení.

 

icon
Katalóg Castel 14.32 MB
Dopyt basket

icon TELEFÓNNY INTERKOM SYSTÉM

 

 

TELEFÓNNE PRÍSTUPOVÉ STANICE S RIADENÍM PRÍSTUPU

 

Telefónne interkom systémy CASTEL uľahčujú nastavenie komunikáciu medzi vonkajšou prístupovou stanicou a telefónnou stanicou.

Vďaka tomuto vysoko výkonnému zariadeniu môžu byť dvere obsluhované diaľkovo, čo umožňuje povoliť alebo znemožniť prístup do budovy.

 

 • Hlasové riadenie prístupu (vytočenie telefónneho čísla stlačením volacieho tlačidla stlačením na klávesnici alebo použitie voliteľného zoznamu)
 • Diaľkové ovládanie prístupu
 • Automatické presmerovanie ak nie je žiadna odozva alebo je linka obsadená
 • Funkcia redukcie okolitého šumu
 • Funkcia nezávislého prístupu
 • Možnosť zaznamenania 7 hlasovo syntetizovaných správ
 • Nastavenie hlasitosti mikrofónu a reproduktoru
 • Časové programovanie pre denné/nočné hovory
 • Voliteľné rozšírenie: ďalšie diaľkové ovládanie, kompatibilita s SIP telefónnymi systémami, rozhranie pre8 liniek atď.

          

HLAVNÉ VÝHODY:

Rozhranie s vlastným 230V napájaním pripojené k vstupnému systému umožňuje:

Komunikačné napájanie nad 1WATT

Duplexnú handsfree konverzáciu

Zvýšenú bezpečnosť

 

Balenie vždy obsahuje rozhranie (IPS2) s 1 alebo 2 vstupnými stanicami

Kompatibilný so štandardnými telefónnymi linkami (sieťami)

Kompatibilný so všetkými štandardmi  telekomunikačných operátorov a ich automatickými zmenami

 

Všetky funkcie môžu byť plne programovateľné z telefónnej stanice (ľahké a flexibilné pre použitie a programovanie)

Automatické zavesenie

Načasovanie dĺžky konverzácie

Multifunkčná klávesnica (s priamou voľbou alebo pomocou klávesnice)

Automatický prenos hovorov na každú vstupnú stanicu interkomu

Ovládanie priamo z telefónnej stanice

Pokročilý systém

 

Riešenia v súlade s predpismi pre zdravotne hendikepovaných

S interkom telefónnymi stanicami vybavenými farebnou video kamerou, tromi piktogramami podsvietenými farebnými LED dioádami (alebo s grafickým displejom pre PAD rozsah) a audio správami.

CASTEL ďalej pokračuje novou radou CAPH:  indukčná slučka je priamo integrovaná do interkom stanice klávesnica má tlačidlá s Braillovým písmom.

 

APLIKÁCIE:

Prístupy v terciárnom sektore a priemyselných stavbách, na parkoviskách, denné/nočné volanie (hotelové reťazce, záchranná služba atď.), informačné terminály alebo panely (pešie zóny/prístup pre vozidlá), malé obytné budovy (domovník, správca atď.) a celý rad ďalších aplikácií a zákazníckych riešení.

icon
Dopyt basket

icon PROFESSIONÁLNY INTERKOM SYSTÉMS (PC-PCX)

CENTRÁLIZOVANÉ INTERKOM STANICE PRE RÝCHLU KOMUNIKÁCIU

CASTEL vysoko výkonné profesionálne interkom riešenie umožňujúce bezpečnú komunikáciu v centralizovanej hviezdicovej sieti. Možnosť bezpečnej komunikácie do 1000 smerov pomocou Dect telefónov alebo mobilných staníc.

 

 • Interkom hlavné stanice pre centralizáciu volaní
 • Interkomunikácia medzi hlavnými stanicami
 • Hlavné hovory/skupinové volania
 • Simplexná/duplexná komunikácia
 • Svetelná signalizácia hovoru (PC)
 • Displej pre vizualizáciu hovoru, podržanie hovoru, manažment čakajúcich hovorov, prioritné volania, 10 predprogramovateľných tlačidiel (PCXII)
 • Voliteľné rozšírenie: diaľkové ovládanie, telefónny prenos, tlačidlo súkromie, mikrofón s „husím krkom“, zabudovateľná verzia atď.

           

HLAVNÉ VÝHODY:

 

Bezpečnosť, pevnosť a robustnosť

Rýchla a efektívna priama komunikácia

Medzi špecifickými bodmi (podružné stanice) a jednou (alebo viacerými) centrálnymi stanicami.

Veľmi jednoduché použitie

1 alebo viac tlačidiel pre priame volanie s podružnými stanicami

Centralizovaná elektronika

Zvýšená spoľahlivosť

Nastavenie vysielacej a prijímacej úrovne

Umožňuje komunikáciu medzi objektmi rôznej úrovne okruhu

Žiadne programovanie

Rozsah

Až 1000 smerov a veľa možností pre PCXII.

Veľký rozsah umožňuje inštaláciu najvhodnejšieho systému pre dané prostredie

Slúchadlá, kancelárske stanice, zapustené alebo na povrch montované stanice, vode odolné stanice, stanice na pulty, odolné voči vandalizmu, vnútorné, vonkajšie, priemyselné a video, výťahové sety

 

APLIKÁCIE:

Nemocnice a zdravotné strediská, výťahy, podzemné/nadzemné parkoviská, terciárny sektor a priemyselné komplexy, diaľnice a parkoviská na výber mýta, v obchodoch pri pokladniach, domovy dôchodcov, väzenia, vojenské objekty a mnoho ďalších aplikácií a zákazníckych riešení.