total solutions for network

icon BEZPEČNOSTNÉ INTERKOM SYSTÉMY (CASI)

CASI: CENTRÁLNY ALARM A BEZPEČNOSTNÉ INTERKOM SYSTÉMY

Bezpečnostný systém zameraný na centralizáciu a lokalizáciu núdzových volaní prichádzajúcich z hlasom aktivovaných «rozbitých» interkom terminálov

  • Alarm a centralizácia komunikácie
  • Alarm aktivovaný rozbitím skla zariadenia alebo slúchadlom
  • Centrálny zvonček pre signalizáciu poplachov
  • Audio zariadenia pre parkoviská
  • Priemyselne štandardy pre emisie podľa NFS 32001, signalizácia núdzovej evakuácie
  • Opakovací modul 0dB na priamu väzbu na evakuačný alebo poplachový systém

          

HLAVNÉ VÝHODY:

CASI spĺňa kritéria definované v priemyselnej norme EN 61950 v súlade s technickou inštrukciou IT 248

Je tiež v súlade s priemyselným štandardom EN 60950, použitie pre bezpečnosť. Je to v súlade s článkom GH50, predpisy pre výškové budovy

CASI je bezpečnosť

Detekuje a indikuje všetky anomálie, ktoré môžu nastať v rôznych prepojeniach káblov (prerušenie linky, skrat atď.).

Je možné detekovať od 7 do 980 smerových identít podľa adresného riadku

(pre viac informácií kontaktujte dodávateľa).

Výkonná lokalizácia volania

Displej na prednom panely priamo na CASI.

Komfortná prevádzka

Tiesňové volania možno prijímať pomocou vzdialenej konzoly s displejom.

Dohľadový systém

Softvér na dohľad umožňuje vizualizovať v grafickom zobrazení, volanie, riadok chýb, zdvihnutie - zavesenie, kontrolu históriu udalostí.

Nové IP rozhranie

 

APLIKÁCIE:

Výškové budovy, parkoviská, verejné budovy, jadrové elektrárne, letiská a mnoho ďalších aplikácií a zákazníckych riešení.

icon
Dopyt basket