total solutions for network

icon EMC čo to je?

Ľudia si čím ďalej viac vedome vyberajú zdravý životný štýl. Chcú obmedziť škodlivé dôsledky vecí okolo nich, ako je to len možné. Okrem toho, že chcú čistý vzduch a zdravé jedlo, chcú tiež žiť a pracovať v prostredí s nízkou úrovňou žiarenia. Je vedecky dokázané, že vysoké elektromagnetické žiarenie je pre ľudí škodlivé. Z tohto dôvodu vytvoril Pipelife nový produkt: Halovolt Low Friction EMC. Táto elektroinštalačná chránička má za úlohu udržať emisie z elektromagnetického žiarenia v životnom prostredí na minime. Je to nový štandard ako pre verejné, tak aj súkromné budovy.

OCHRANA

Chránička Halovolt Low Friction EMC od Pipelife je zvonku čierna. To je ochranná vonkajšia vrstva. Táto vonkajšia vrstva umožňuje najlepšiu možnú ochranu proti elektromagnetickému žiareniu, ktoré prestupuje trubkou. Táto vonkajšia vrstva zadržiava EMC žiarenia, takže žiadne alebo veľmi malé množstvo žiarenia uniká do životného prostredia, kde sú chráničky inštalované. To umožňuje najlepšiu možnú ochranu a udržuje EMC žiarenia na úplnom minime.

AKO TO FUNGUJE

Chránička Halovolt LF EMC je založená na princípe "Faradayove klietky." Faradayova klietka má veľmi dobré tieniace vlastnosti. Vnútri klietky nie je takmer žiadne EMC žiarenie. Pipelife začlenil túto techniku do chráničky Halovolt LF EMC. V prípade použitia chráničky Halovolt LF EMC je automaticky vytvorená Faradayova klietka. K tomu dochádza vďaka vonkajšej vrstve chráničky, ktorá je vodivá. Keď sa potom vonkajšia vrstva chráničky Halovolt LF EMC spojí so zemou, vznikne excelentná Faradayova klietka a elektroinštalácia prepúšťa znateľne menej EMC žiarenia.

OBLASŤ POUŽITIA

Nová chránička Halovolt LF EMC môže byť použitá v rôznych budovách a inštaláciách. Každá budova a inštalácia má svoje vlastné požiadavky. V kancelárskych budovách môže byť chránička Halovolt LF EMC inštalovaná za účelom lepšieho životného prostredia. Môže byť ale tiež inštalovaná pre tieniace vlastnosti ako ochrana dátove siete. Tieto dve aplikácie môžu byť použité vo všetkých typoch budov.

 

Napríklad:

- Obytné domy

- Železničné a autobusové stanice

- Verejné budovy

- Nemocnice

- Letiská

- Atď.

 

 

 

Dopyt basket