total solutions for network

icon Halovolt čo to je?

Halovolt sú elektroinštalačné rúry bez halogénov, ktoré vyhovujú všetkým nárokom na zvýšený bezpečnostný štandard. Tieto rúry, zhotovené zo špeciálneho plastu, sú nehorľavé, samozhášacie v prípade požiaru, nepodliehajú korózii a nie sú toxické. Vznik dymových plynov je nepatrný.

Ochrana:

Vďaka nižšej horľavosti, vysokej tvarovej stálosti pri vysokých teplotách a skutočnosti, že pri horení nevznikajú jedovaté plyny a iba malé množstvo dymu, zaisťujú elektroinštalačné rúry bez halogénov Pipelife voľné únikové cesty v prípade požiaru a uľahčujú prácu hasičom.

 

Oblasť použitia:

Halovolt elektroinštalačné rúry  sa používajú všade tam, kde je z protipožiarneho hľadiska vyžadovaná maximálna bezpečnosť; v nemocniciach, školách, obchodných domoch, letiskách, bezpečnostných priestoroch pre civilistov, jadrových elektrárňach, atď., ako aj vo vojenských zariadeniach.

 

Vlastnosti:

Elektroinštalačné rúry Halovolt zaručujú maximálnu ochranu osôb a majetku. Sú stále kontrolované vnútornými i externými kontrolami a okrem teraz uplatňovanej skúšky podľa VDE 0605/4.82 sú kontrolované podľa nasledujúcich kritérií a noriem:

  • korozivita

  • vývoj dymových plynov

  • neprítomnosť halogénov

  • toxicita

  • EN 50267-2-1/-2-2

 

Pri týchto skúškach chráničky Halovolt od PipeLife dopadli mimoriadne dobre.

Dopyt basket