total solutions for network

icon ZDRAVOTNÍCTVO

 • V nemocniciach, domovoch dôchodcov alebo laboratóriách, zrozumiteľné, spoľahlivé a rýchle komunikačné systémy, ako aj systémy pre pracovníkov, pacientov a návštevníkov s dôrazom na bezpečnosť na prvom miest.

 • Naše riešenia, a najmä tie, pre izolované a sterilné miestnosti sú špeciálne prispôsobené pre čistenie a dezinfekciu a dokonale reagujú na tieto požiadavky.

  • Bezpečnostné dorozumievacie systémy v rôznych miestnostiach, chodby, výťahy, parkoviská (požiarne hlásiče, tiesňové volanie)

  • Dorozumievacie systémy pre prijímanie návštev, nočná recepcia (núdzové situácie, lekárne)

  • Registračné interkom systémy (vstupné, atď.)

  • Riadenie kontroly prístupu pre pracovníkov, parkoviská a vyhradené priestory

  • Diaľkové ovládanie dverí a bariér

  • Kompletné vnútorné interkomunikačné systémy (vstupy, operačné sály, laboratóriá, núdzové, atď..)

  • Rýchle, jednoduché použitie komunikačných systémov (hands-free, programovateľné tlačidlá opakovanie voľby, konferenčné hovory, atď.)

  • Moderné riešenia, ktoré možno ľahko integrovať do existujúcich zariadení (informačné a núdzové terminály, atď.)

  • IP technológie pre prenos hlasu, obrazu, riadenie prístupu a aplikácie pre správu,  schémy v lokálnych alebo vzdialených lokalitách, ktoré môžu byť sústredené v komplexoch s viacerými pracoviskami

  • Vodotesné a ľahko čistiteľné povrchy staníc na mieru, pre čisté priestory (operačné sály, atď.)

icon
Dopyt basket

icon PARKOVISKÁ

 • Naše výkonné, profesionálne interkom riešenia umožňujú bezpečnú komunikáciu, a Vašim zákazníkom kvalitu služieb, ktorá podporuje lojalitu a spokojnosť s pocitom neustálej podpory, rovnako ako uľahčenie komunikácie medzi parkovacím terminálom a správcom parkoviska.

  • Pokročilé a ľahko integrovateľné riešenie pre všetky zariadenie parkovísk (vstupné / výstupné terminály, prechodové terminály, automatické platobné automaty, výťahy, atď.)

  • Pripojenie k IP sieti pre audio, video a dátového tok na dlhých vzdialenostiach

  • Stanice ťažia z vysokých akustických kvalít a optimálnej odolnosti

  • Kompletný Interkomunikačný systém v multi-site komplexoch: rýchla, efektívna komunikácia medzi lokálnymi miestami alebo vzdialenými bodmi

  • Efektívna tímová práca vďaka centralizovanej komunikácií cez IP na vzdialených strediskách riadenia.

  • Bezpečnostné dorozumievacie systémy (požiarne hlásiče, tiesňové volanie), aplikácia diagram a kontrolované riadenie prístupu

  • Riešenie typu SIP v súlade s normami komunikácie interoperability, ktoré môžu byť dokonale integrované v centralizovaných riešeniach pre správu

  • Stanice s predpismi pre zdravotne postihnutých a hendikepovaných ľudí

 

icon
Dopyt basket

icon DOPRAVA

 • Aby bola zaručená maximálna bezpečnosť , rýchla a jasná podpora klientom a užívateľom verejnej dopravy, diaľnic, prístavov a letísk, Castel riešenia umožňujú mieru odozvy, ktorá je vhodná pre rôzne situácie.

  • Informačné, asistenčné a núdzové dorozumievací systémy

  • Jednoduchá integrácia do rôznych zariadení: asistenčných termináloch v autobusoch, električkách a platformy metra, na staniciach, letiskách, peších zónach - sklopné terminály pre prístup vozidiel, terminály pre diaľničné mýto, terminály tiesňového volania v tuneloch, terminály pre rezerváciu taxíkov, atď. )

  • Schéma aplikácie a riadenie prístupu pomocných oblastí vítanie užívateľov verejnej dopravy, prístup k autonómnym portom, prístup k zámkom na vodných cestách, atď.

  • Distribúcia informácií (konferenčné hovory, všeobecné volanie, atď.)

  • Vysoko kvalitný zvuk umožňuje dokonalé porozumenie bez ohľadu na okolitý hluk

  • Audio, video a data manažment cez IP

  • Vzájomná komunikácia a centralizovanie komunikácie zo vzdialených stredísk riadenia

  • Rýchle, jednoduché použitie komunikačných systémov (hands free, programovateľné tlačidlá, opakovanie voľby, konferenčné hovory, atď.)

  • Robustné stanice šité na mieru rôznym požiadavkám (vodotesné, odolné voči vandalizmu,  spĺňajúce predpisy pre zdravotne postihnutých, atď.)

icon
Dopyt basket

icon VÄZNICE - JUSTÍCIA

CASTEL má rozsiahle skúsenosti a rad závažných referencie z väzenského systému, čo umožňuje spoločnosti ponúkať vysoko výkonné riešenia pre bezpečnú správu väzníc personálu, väzňov a návštevníkov.

 • Bezpečnostný interkom systém (interkomunikácia medzi rôznymi kontrolnými jednotkami stanicami a centrálnym dispečingom)

 • Centralizovaná komunikácia so vzdialeným riadením staníc

 • Interkom systémy pre cely (odolné voči vandalizmu, ovládanie osvetlenia, svetelná signalizácia hovoru, detekcia hluku, identifikácia volajúceho, etc.)

 • Prístupové a kontaktné systémy (budova, chodba, atď.)

 • Interkom systémy pre návštevné miestnosti (s možnosťou dopočúvania a nahrávania)

 • Pultové interkom systémy

 • Aplikačný diagram komunikácie, prístup a alarm systém, video spätná väzba

 • Audio, video a manažment riadenia prístupu (kódom, čipom alebo biometricky) cez IP

 • Stanice zvlášť prispôsobené väzenskému prostrediu, s optimálnou akustickou kvalitou a robustnosťou prevedenia

 • Bus alebo star sieťové zapojenie cez IP

 • Riešenia, ktoré spĺňajú štandardy interoperability a ktoré sa perfektne hodia pre centralizované riešenie správy budov

icon
Dopyt basket

icon TERCIÁRNY SEKTOR

 • Či sa jedná o výškové budovy, verejné budovy, administratívne a kancelárske budovy, alebo obchodné centrá, CASTEL ponúka optimálne riešenia na recepcii, pri ochrane majetku a osôb, rovnako ako aj pre rýchlu a spoľahlivú komunikáciu.

  • Bezpečnostné interkom systémy, centralizované požiarne alarmy a núdzové telefóny

  • Interkom systémy pre recepcie

  • Vnútro rezortné telefóny

  • Riadenie prístupu pre personál, parkoviská, priestory s obmedzením, atď. (systém pre rôzne spoločnosti vďaka prístupovým profilom)

  • Časové programovanie (osvetlenie, odomykanie dverí, atď.)

  • Diaľkové ovládanie dverí a bariér

  • Multifunkčné stanice (interné, externé, bezpečnostné hlásiče, prístup k parkoviskám, pultové interkom systémy atď.)

  • Zvukový obrazový a dátový IP manažment

  • Komunikácia a riadenie prístupu pre vzdialené budovy (komplexy budov)

  • S predpismi pre zdravotne postihnutých a hendikepovaných ľudí

icon
Dopyt basket

icon PRIEMYSEL

CASTEL ponúka komunikačné a bezpečnostné riešenia vysokej akustickej kvality a optimálnej odolnosti. Šité na mieru potrebám priemyslu, široká škála zariadení, ktoré ponúka Castel umožňuje splniť nároky i v tých najnáročnejších podmienkach, (vlhkosť, vysoká teplota, okolitý hluk, atď.).

 • Interkom systémy pre recepcie

 • Diaľkové ovládanie dverí a bariér

 • Riadenie prístupu pre personál, parkoviská, sklady atď.

 • Vnútro podniková komunikácia (výroba, logistika, administratíva, atď.)

 • Distribúcia informácií(konferenčné, všeobecné hovory atď.)

 • Bezpečnostný interkom systém (požiarne alarmy, núdzové telefóny)

 • Aplikačný diagram komunikácie, alarm a detekcia narušenia systému (posielanie emailov, SMS)

  • IP sieťové pripojenie pre audio, video a data manažment.

 • Vysoká kvalita a efektivita komunikácie (redukcia šumu okolia, hands-free)

 • Stanice prispôsobené ťažkým podmienkam (vode odolné, interiérové, exteriérové, odolné voči vandalizmu.)