total solutions for network

icon Kábelovod Pipelife OPI systém

Kábelovod Pipelife OPI systém

Nie je pochýb o tom, že v našich prírodných podmienkach je najvhodnejším spôsob vedenia a uloženia káblov v zemi, kde je kábel prirodzene chránený pred vonkajšími vplyvmi ako sú zrážky vietor a teplotné rozdiely. Samotné uloženie káblov do zeme nestačí, zrážky spôsobujú, že sa pôda pohybuje a uloženie káblov nie je kontrolovateľné a dajú sa ľahko poškodiť pri opätovnom výkope. Riešenia Pipelife OPI poskytujú dlhodobo nielen ochranu káblov, ale zaisťujú súčasne, že káble sa dajú ľahko vytiahnuť,  nájsť, opraviť, nahradiť prípadne doplniť.  Pipelife ako jeden z najväčších európskych výrobcov rúr, má  širokú škálu produktov pre vedenie všetkých typov elektrických a komunikačných káblov.

Systém Pipelife OPI je riešenie stáleho potrubia v betóne/ v pôde, kde sú rúry dobre chránené pred vonkajšími prostredím a vplyvmi počasia. Do kábelovodu Pipelife OPI môžete pridať veľa typov rúr v jednom výkope pre rôzne použitie. To znamená, že napr. rúry pre vedenie káblov telekomunikačných spoločností, štátnej  správy a rôznych iných záujmov. Prípadne prázdne rúry pre zaistenie budúcej potreby.

Dodávame a navrhujeme riešenia s rôznou mechanickou odolnosťou a rôznou kvalitou podložia a obsypového materiálu. Nami dodávané potrubia vyhovujú minimálnej kruhovej tuhosti SN6 je to    minimálna deklarovaná kruhová tuhosť výrobcom.   

Po celej trase sa umiestňujú káblové šachty ktorú umožňujú prístup k oprave poškodeného kábla, výmene kábla, prípadne k pridaniu alebo nahradeniu kábla novým.

Celý systém PipeLife OPI je vyladený tak aby zabezpečil ochranu vynaložených investícii a zabezpečil efektívnu a bezpečnú montáž.

Dopyt basket