Logistické centrum a kancelária 
Ľ. Stárka 2150/16
911 05 Trenčín
Slovenská republika
Tel:      + 421 32 649 10 62
Mobil:  + 421 911 366 601
e-mail: rewan@rewan.sk
 
Pracovná doba:
 
     Pondelok: 8,00 - 16,30
     Utorok: 8,00 - 16,30
     Streda: 8,00 - 16,30
     Štvrtok: 8,00 - 16,30
     Piatok: 8,00 - 16,30
Sídlo spoločnosti
AIRCRAFT
Ivánska cesta 30/B
821 04 Bratislava 
Tel:     + 421 2 3211 25 81
Mobil:  + 421 911 315 432
 
Pracovná doba:
 
     Pondelok: 8,00 - 16,30
     Utorok: 8,00 - 16,30
     Streda: 8,00 - 16,30
     Štvrtok: 8,00 - 16,30
     Piatok: 8,00 - 16,30
 

Obchodná kancelária ČR
VIENNA POINT
Vídeňská 119
619 00  Brno
Česká republika
Tel:      + 420 547 137 260
Mobil:   + 420 732 949 321
 
Pracovná doba:
 
     Pondelok: 8,00 - 16,30
     Utorok: 8,00 - 16,30
     Streda: 8,00 - 16,30
     Štvrtok: 8,00 - 16,30
     Piatok: 8,00 - 16,30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Fakturačné údaje:
IČO: 45307911
IČ DPH: SK2022926730
Bankové spojenie:
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 0634343582/ 0900
Registrácia Okresný súd Bratislava I
vložka číslo: 61759/B